“היתר עיסקא” ברית פנחס

חברת בוכמן פיננסים בע"מ, חברת האם של בוכמן קרן השקעות, מחזיקה בהיתר עסקה חתום כדין של "ברית פנחס" שפוסקת הלכות בנושא ריבית ומאפשרת מתן הלוואה בריבית במסגרת של ההלכה. כך, המשקיעים זוכים לעזור ללווים לקבל את הלוואה הנדרשת בתנאים ייחודיים ומסייעים להחזיר אותם למסלול פיננסי נכון.

היתר עסקא בוכמן