השקעות במשכנתא חברתית

השקיעו באפיק שמעמיד לרשותכם את רשת הביטחון
הטובה ביותר בעולם ההשקעות – בטוחות נדל"ן
ומספק לכם תשואה קבועה, יציבה וידועה מראש.

חיבור חכם ויעיל בין משקיעים ללווים

זוכרים את הימים בהם הלוואת משכנתא חייבה כל לווה לזכות בחסדיו של בנק המשכנתאות?
הרשתות החברתיות שנכנסו לחיינו בסערה, יחד עם טכנולוגיות Fintech פורצות דרך, העבירו לראשונה את הכוח מהבנקים, מחברות האשראי ומגופי המימון החוץ-בנקאי, אל האנשים.
כך נוצר בסיס להתפתחות הלוואות חברתיות שחיברו לראשונה בין לווים למשקיעים וסיפקו אלטרנטיבה אמיתית וראויה, הן ללווים הזקוקים להלוואת משכנתא והן למשקיעים רבים שחיפשו אפיק השקעה בטוח ויציב, עם בטוחות נדל"ן.
כאשר מחברים בין רעיון ההלוואה החברתית לקרן השקעות מומחית בהשקעות נדל"ן, אתם מרוויחים יותר.

הדרך הבטוחה והמשתלמת להשקעה

בוכמן קרן השקעות בניהול בוכמן פיננסים בע"מ פועלת תחת פיקוח הממונה על שוק ההון ומשרד האוצר (רישיון נותן אשראי מס' 63008) לעיסוק בתחום ההלוואות.
כמו כן, לחברה היתר עסקה של בית ההוראה לענייני ריבית "ברית פנחס", המאושר בחותמת בית הדין.
כל השקעה במשכנתא חברתית בבוכמן קרן השקעות, מלווה בבטוחות נדל"ן – בלי הסיכונים שמאפיינים השקעות ישירות בענף הנדל"ן והיא מתבצעת בתהליך רב-שלבי מובנה, בפיקוח מקצועי הדוק המספק לכם, המשקיעים, רשת ביטחון לכספכם.

עסקאות משכנתא חברתית זמינות להשקעה

ניתן להצטרף לעסקה פתוחה כקבוצת משקיעים או כיחיד

חישוב הרווח החודשי שלך

תשואה שנתית: עד 8% אפקטיבי | סכום השקעה מינימלי: 100,000 ש”ח

ההחזר החודשי הצפוי:

1,286 ש”ח

ההחזר החודשי הצפוי:

1,930 ש”ח

ההחזר החודשי הצפוי:

3,025 ש”ח

איך שיטת בוכמן להשקעה במשכנתא חברתית עובדת בשבילכם?

1

פגישת אפיון צרכים

בפגישה נציג בפניכם את החברה, נגבש יחד את אופי ההשקעה המתאים לכם, את סכום ההשקעה ואת תקופת ההשקעה. כמו כן, נספק לכם מידע על תיקי השקעה שעומדים בפרמטרים שלכם, כולל פרטים על הלווים ועל הנכסים המשמשים ביטחונות להשקעתכם.

2

דירוג וחיתום ללווים

כל לווה פוטנציאלי נבדק ע"י מומחי בוכמן קרן השקעות ומקבל דירוג אשראי, על פי ההיסטוריה הפיננסית שלו ומצב חשבונותיו. רק לווה שיוכיח שבבעלותו נכנס נדל"ן ויכולת החזר, יקבל הלוואת משכנתא חברתית, כנגד שיעבוד ומשכון הנכס.

3

הסכם הלוואה ושיעבוד נכס כבטוחה

עם סיום סבב הגיוס, משרד עורכי הדין המלווה יכין את הסכם ההלוואה ואת שיעבוד הנכסים. הנכסים ששועבדו נרשמים על שם המשקיעים בטאבו וברשויות הרלוונטיות ומשמשים רשת ביטחון למשקיעים, בתרחישים בהם הלווים אינם פורעים את הלוואותיהם.

4

העברת כספי ההשקעה ללווים

רק לאחר רישום הביטחונות על שמכם בטאבו ורק לאחר קבלת ההמחאות הדיגיטליות לכל תקופת העסקה (התשואה החודשית), תעבירו את כספי ההשקעה ישירות ללווים – ללא תיווך של בוכמן קרן השקעות.

5

משקיעים בשקיפות מלאה

מדי חודש, ההמחאות הדיגיטליות שנמסרו מראש ע"י הלווה וכוללות את הקרן והריבית, מופקדות ישירות בחשבון שלכם. לאורך כל תקופת ההלוואה, באפשרותכם לעקוב אחר תנועת הפירעונות של תיק השקעות המשכנתא החברתית שלכם.

6

הכסף והרווחים מגיעים לחשבונכם

בתום תקופת ההלוואה, הכספים מועברים מחשבון הלווה ישירות לחשבון הבנק שלכם. באפשרותכם להשקיע את הכספים מחדש במשכנתא חברתית, בהשקעות נדל"ן בבוכמן קרן השקעות, או בכל אפיק שתבחרו.

כל מה שרציתם לדעת על השקעות במשכנתא חברתית

משכנתא חברתית מאפשרת למשקיעים לשמש כבנק ולספק הלוואות ללווים, לאחר משכון הנכס שבבעלותם כבטוחה. בעת מתן ההלוואה, נרשמת הערת אזהרה, רישום משכנתא, בנכס של הלווה, לטובת המשקיע.

בקהילת המשקיעים של בוכמן קרן השקעות ניתן למצוא אנשים מכל שכבות האוכלוסייה ומכל המגזרים: צעירים, שכירים, אנשי קבע, גמלאים, בעלי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים ועוד, שהמשותף לכולם הוא הרצון בהשקעה אלטרנטיבית לכספים השוכבים בבנק בריבית אפסית. השקעה סולידית שאינה מושפעת מתנודות השוק, אשר מלווה בבטוחות נדל"ן ומספקת להם הכנסה חודשית.

הלווים הם אנשים נורמטיביים שעובדים במקום עבודה מסודר, מיצו את מסגרת האשראי הבנקאי שלהם וזקוקים לפתרון אשראי נקודתי לפרק זמן קצר. כל לווה עובר בדיקת פרופיל פיננסי דרך מאגר הנתונים של בנק ישראל, לצורך הוכחת יכולת החזר.

משכון של נכס נועד להבטיח את כספי המשקיע, הוא אינו מהווה "קניה" ולפיכך, אין אירוע מס ברישום.

במידה והלווה אין עומד בתשלומים, ניתן לפעול למימוש הנכס והשבת החוב.

כספי השקעה מוגנים תחת בטוחות נדל"ן – המשקיע מקבל משכון מלא בנכס על שמו בטאבו. אם הלווה לא עומד בהחזר החוב, ניתן לפעול למימוש הנכס ובכספי המימוש להשיב את יתרת החוב שטרם נפרע  – לרבות ריבית חריגה והוצאות נלוות.

הלווה ממשכן את הנכס שברשותו על שם המשקיע, עד לגובה של 70% משווי הפנוי של הנכס.

לא. משכנתא חברתית ניתנת לביצוע רק כשהנכס הוא דירת מגורים בישראל.

לזכות המשקיעים נרשם משכון על שמו בגין הנכס של הלווה. הסיכון קיים רק אם התמורה ממימוש הנכס לא תכסה את יתרת החוב. מאחר ולא ניתנות הלוואת בגובה העולה על 70% משווי הנכס, הסיכון עלול להתממש רק בתרחיש קיצון של ירידת מחירים דרמטית במחירי הדיור בארץ.

כספי ההחזר, כולל הריבית, מועברים בכל חודש בהעברה בנקאית לחשבון המשקיע, דרך באמצעות חברת   WeCheck  מחשבון הלווה . 

יש לעדכן אותנו מיידית ואנו נטפל בנושא.

כספי השקעה לא יכולים לרדת לטמיון, מכוון שהשקעה מגובה בהלוואה שבוצעה לה משכון של הנכס  במקרה כזה, הלווה יצטרך למכור את הנכס.

המשקיעים אינם מושפעים ממצבה הפיננסי של בוכמן מאחר שיש להם חוזה הלוואה ישיר מול הלווה, והבטוחות רשומות על שמם ולכן, השליטה תמיד בידיים שלהם.

כספי השקעה נותרים אצל המשקיעים לאורך כל תהליך השקעה ומועברים רק לאחר חתימת החוזה ורישום הבטוחות של הנכס על שמם.

במצב של חדלות פירעון של הלווה, משרד עו"ד הדין של בוכמן נכנס לעובי הקורה. המשקיעים יידרשו לשלם רק את האגרה של בית המשפט ואילו משרד עורכי הדין יגבה את התשלום מהלווה בעת מימוש הנכס.

בוכמן לא גובה דמי ניהול או השתתפות ברווחים. המשקיע מקבל את התשואה בהתאם להסכם השקעה. העלות היחידה והחד-פעמית שנדרשת מהמשקיע היא 1% פלוס מע"מ מסכום השקעה.

סכום זה מועבר למשרד עורכי הדין ישירות, עבור עריכת החוזה, רישום הבטוחות, תשלום האגרות וליווי המשקיע בביצוע העסקה עד רישום המשכון.

משרד עו"ד מייצג את המשקיעים לאורך כל תהליך העסקה ומספק להם מעטפת משפטית מקיפה. הלווה יידרש להיעזר בעורך דין מטעמו.

בוכמן קרן השקעות רואה במשקיעים נכס ולפיכך היא מלווה אותם גם לאחר מועד חתימת העסקה וזאת עד לסיום תשלום מלוא החוב. בנוסף, בוכמן שומרת עם המשקיעים על קשר רציף, עם עדכונים שוטפים והזדמנויות השקעה חדשות.

החיתום מבוצע ע"י חברת הפינטק OPEN כלכלה ופיננסים. הבדיקה כוללת את התנהלות הכלכלית של הלווה בחמש שנים האחרונות, באמצעות מאגר נתונים של בנק ישראל, אשר הנגיש את הנתונים הפיננסים של כל אזרח במדינה למאגר הנתונים של הבנקים, חברות אשראי, נותני אשראי, גופים ממשלתיים, כגון הוצאה לפועל בתי משפט, גופים ציבוריים כונס נכסים ועוד.

לאחר שקלול בדיקת יכולת החזר של הלווה, בדיקת מצבו הפיננסי ובחינת הביטחונות, הלווה מאושר ע"י צוות כלכלנים ורק אז התיק מועבר לאיתור משקיע מתאים.

התהליך מתבצע בשקיפות מלאה. המשקיעים מקבלים את התיק הפיננסי של הלווה, הכתובות של הנכס ואת שווי הנכס לאחר שמאות.

שווי הבטוחה נקבע על פי שמאות תקן 19 – תקן מחמיר שקובע את שווי הנכס במימוש מהיר.

המימון אינו עולה על 70% משווי הנכס.

לא. תיקי הלוואת נקבעים לזמן מוגדר מראש ורק בסיום העסקה המשקיע מקבל את מלוא כספו בחזרה.

 עד כה, בוכמן ליוותה בהצלחה עשרות עסקאות.

חברת בוכמן פיננסים בע"מ, חברת האם של בוכמן קרן השקעות, מחזיקה בהיתר עסקה חתום כדין של "ברית פנחס" שפוסקת הלכות בנושא ריבית ומאפשרת מתן הלוואה בריבית במסגרת של ההלכה. כך, המשקיעים זוכים לעזור ללווים לקבל את הלוואה הנדרשת בתנאים ייחודיים ומסייעים להחזיר אותם למסלול פיננסי נכון.